Maja dzielnie pracowała i spod Jej pędzla wyszły Jankielowe nuty.
Kto jeszcze nie czytał Pana Tadeusza, ten niechaj się dowie, że był to koncert nad koncertami, grany na cymbałach – jak na akwareli Mai.
Jankiel grając, przywołał takie momenty z historii naszego kraju, jak: Konstytucja 3 Maja, Konfederacja Targowicka, tułaczka żołnierzy i powstanie Legionów Polskich we Włoszech, które wiódł do Polski gen. Dąbrowski. Te wydarzenia także zostały pokazane w pracy Mai i to z pomocą polskiego malarstwa historycznego, którego miniatury rozmieszczone są wzdłuż pięciolinii.
Praca reprezentuje szkołę w konkursie Tęsknota za Niepodległą.